ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม (อ่าน 481) 21 พ.ย. 58
ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทบุคคล (อ่าน 483) 21 พ.ย. 58
ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม (อ่าน 482) 21 พ.ย. 58
ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบุคคล (อ่าน 482) 21 พ.ย. 58
ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ประถมศึกษา ประเภททีม (อ่าน 425) 21 พ.ย. 58
ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ประถมศึกษา ประเภทบุคคล (อ่าน 499) 21 พ.ย. 58
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 2967) 15 ก.ย. 58
ตารางกำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา2559 (ห้องเรียนพิเศษ) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (อ่าน 2247) 11 ก.ย. 58
ประชาสัมพันธ์จากงานแนะแนว (อ่าน 606) 10 ก.ย. 58
นัดถ่ายรูป ม.6 ในวันที่ 1, ม.3 ในวันที่ 2 และเก็บตกทั้ง ม.3 และ ม.6 ในวันที่ 4 เดือนกันยายน 2558 (อ่าน 644) 12 ส.ค. 58
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 609) 27 มิ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเ (อ่าน 540) 22 มิ.ย. 58
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 576) 12 มิ.ย. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน (อ่าน 596) 29 พ.ค. 58
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 761) 28 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่ิอคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 866) 25 พ.ค. 58
ประกาศเชิญชวนร่วมสอบราคาซื่อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจำนวน 6 เครื่อง (อ่าน 590) 22 พ.ค. 58
ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) (อ่าน 963) 15 พ.ค. 58
เลื่อนกาหนดการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูจ้างสอน) (อ่าน 772) 14 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 804) 14 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่ิอคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) (อ่าน 868) 11 พ.ค. 58
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 982) 30 เม.ย. 58
ประกาศเผยแพร่หนังสือเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐา (อ่าน 745) 06 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างสอบราคาจ้างปุกระเบื้องลานอเนกประสงค์ระหว่างอาคาร1 กับอาคาร 6 พร้อมปรับพื้นที่ความหน (อ่าน 562) 24 ก.พ. 58
ประกาศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เรื่องสอบราคาจ้างทาสีภายในอาคารเรียน (อ่าน 771) 05 ก.พ. 58
ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 7513) 19 ม.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 1203) 14 ม.ค. 58
50 อันดับโรงเรียนที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2556 - 2557 (อ่าน 4180) 18 ธ.ค. 57
คำขวัญวันเด็กปี 2558 "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต" (อ่าน 790) 03 ธ.ค. 57
เลื่อนวันสอนชดเชยจากวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม เปลี่ยนเป็นวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 (อ่าน 608) 23 พ.ย. 57
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ผู้ขายบัตรการกุศลงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ วันที่ 11 พ.ย.57 (อ่าน 931) 11 พ.ย. 57
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ผู้ขายบัตรการกุศลงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ วันที่ 10 พ.ย.57 (อ่าน 654) 10 พ.ย. 57
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ผู้ขายบัตรการกุศลงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ วันที่ 7 พ.ย.57 (อ่าน 608) 10 พ.ย. 57
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ผู้ขายบัตรการกุศลงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ วันที่ 6 พ.ย.57 (อ่าน 548) 10 พ.ย. 57
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ผู้ขายบัตรการกุศลงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ วันที่ 5 พ.ย.57 (อ่าน 522) 10 พ.ย. 57
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ผู้ขายบัตรการกุศลงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ วันที่ 4 พ.ย.57 (อ่าน 578) 10 พ.ย. 57
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (อ่าน 600) 10 พ.ย. 57
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ผู้ขายบัตรการกุศลงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ วันที่ 3 พ.ย.57 (อ่าน 633) 06 พ.ย. 57
แบบบันทึกผลงานและความดี (อ่าน 789) 29 ส.ค. 57