ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จากงานแนะแนว (อ่าน 988) 09 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนึกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2559 (อ่าน 5066) 09 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อม.1ประจำปีการศึกษา2559ประเภทหัองเรียนวิทยาศาสตร์ (อ่าน 5000) 09 มี.ค. 59
แบบฟอร์มความภาคภูมิใจอาชีพผูัปกครอง (อ่าน 1405) 08 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์จากงานแนะแนว (อ่าน 620) 05 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน พสวท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1430) 23 ก.พ. 59
รูปกิจกรรมวันครู (อ่าน 823) 19 ม.ค. 59
ประกาศผลสอบ Pre - Test ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3486) 07 ม.ค. 59
ประกาศผลสอบ Pre - Test ม.1 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 11645) 07 ม.ค. 59
แบบสรุปกิจกรรม มหกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 1252) 06 ม.ค. 59
ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ ลดเวลาเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 659) 02 ม.ค. 59
ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ ลดเวลาเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 737) 02 ม.ค. 59
ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ ลดเวลาเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2 (อ่าน 687) 02 ม.ค. 59
ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ ลดเวลาเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1 (อ่าน 821) 02 ม.ค. 59
ประชาสัมพันธ์งานแนะแนว (อ่าน 807) 03 ธ.ค. 58
ประชาสัมพันธ์จากกิจกรรมยุวกาชาด (อ่าน 622) 03 ธ.ค. 58
ประกาศผลการจับรางวัลบัตรการกุศลเพื่อพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดแต่ละห้องเรียนฯ วันที่ 29 พ.ย. 58 (อ่าน 864) 30 พ.ย. 58
ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม (อ่าน 549) 21 พ.ย. 58
ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทบุคคล (อ่าน 548) 21 พ.ย. 58
ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม (อ่าน 547) 21 พ.ย. 58
ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบุคคล (อ่าน 563) 21 พ.ย. 58
ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ประถมศึกษา ประเภทบุคคล (อ่าน 583) 21 พ.ย. 58
ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ประถมศึกษา ประเภททีม (อ่าน 522) 21 พ.ย. 58
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 3073) 15 ก.ย. 58
ตารางกำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา2559 (ห้องเรียนพิเศษ) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (อ่าน 2326) 11 ก.ย. 58
ประชาสัมพันธ์จากงานแนะแนว (อ่าน 676) 10 ก.ย. 58
นัดถ่ายรูป ม.6 ในวันที่ 1, ม.3 ในวันที่ 2 และเก็บตกทั้ง ม.3 และ ม.6 ในวันที่ 4 เดือนกันยายน 2558 (อ่าน 740) 12 ส.ค. 58
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 686) 27 มิ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเ (อ่าน 631) 22 มิ.ย. 58
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 650) 12 มิ.ย. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน (อ่าน 684) 29 พ.ค. 58
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 832) 28 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่ิอคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 934) 25 พ.ค. 58
ประกาศเชิญชวนร่วมสอบราคาซื่อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจำนวน 6 เครื่อง (อ่าน 661) 22 พ.ค. 58
ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) (อ่าน 1026) 15 พ.ค. 58
เลื่อนกาหนดการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูจ้างสอน) (อ่าน 850) 14 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 890) 14 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่ิอคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) (อ่าน 946) 11 พ.ค. 58
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 1057) 30 เม.ย. 58
ประกาศเผยแพร่หนังสือเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐา (อ่าน 840) 06 มี.ค. 58