ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลืกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 89) 15 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 97) 10 ส.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 99) 08 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 91) 03 ส.ค. 65
Urgent required - Foreign English teacher (1 position) (อ่าน 99) 27 ก.ค. 65
ประกาศไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 106) 26 ก.ค. 65
ประกาศปลสอบคัดเลือกเป็นบุคคลลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 126) 26 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนภาษาจีน (อ่าน 157) 21 ก.ค. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 118) 19 ก.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ (อ่าน 131) 12 ก.ค. 65
Urgent required - Foreign English teacher (1 position) (อ่าน 79) 11 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 101) 07 ก.ค. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 115) 07 ก.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 155) 29 มิ.ย. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ (อ่าน 156) 25 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 145) 21 มิ.ย. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) (อ่าน 122) 21 มิ.ย. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 141) 08 มิ.ย. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 159) 06 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 116) 06 มิ.ย. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน เอกภาษาไทย (อ่าน 175) 24 พ.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 387) 19 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 432) 17 พ.ค. 65
รับสมัครแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูจ้างสอน (อ่าน 448) 30 เม.ย. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชา ภาษาเกาหลี (อ่าน 669) 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 463) 16 มี.ค. 65
ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาเกาหลี (อ่าน 368) 04 มี.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา(แม่บ้าน) (อ่าน 403) 15 ธ.ค. 64
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 416) 13 ธ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (อ่าน 496) 22 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (อ่าน 521) 17 พ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 589) 17 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 447) 13 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 620) 04 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (อ่าน 412) 04 พ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ครูจ้างสอน (อ่าน 530) 08 ก.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 443) 04 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูจ้าง (อ่าน 556) 02 ก.ย. 64
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล (อ่าน 367) 01 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 317) 24 ส.ค. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 293) 24 ส.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 383) 20 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 306) 20 ส.ค. 64
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม (อ่าน 7) 10 ส.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 453) 30 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 389) 28 มิ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูจ้างสอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 260) 23 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำเเหน่งครูจ้างสอน (ชาวตต่างประเทศ)) (อ่าน 325) 18 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 371) 16 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูจ้างสอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 314) 11 มิ.ย. 64