ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอนสังคมศึกษา) (อ่าน 9) 11 ธ.ค. 62
ประกาศผลการสอบพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 47) 05 ธ.ค. 62
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูจ้างสอนวิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 126) 29 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานพัสดุ) (อ่าน 94) 29 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ(งานพัสดุ) (อ่าน 185) 18 พ.ย. 62
ประกาศผลการสอบพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 460) 05 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 700) 01 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครตำแหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 694) 21 ต.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 434) 15 ต.ค. 62
Recruiting foreign teachers (อ่าน 452) 30 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครพนะกงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 460) 30 ส.ค. 62
รับสมัครครูชาวต่าวชาติ (อ่าน 436) 30 ส.ค. 62
รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน(ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 568) 18 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลชั่วคราว (อ่าน 638) 08 พ.ค. 62
Recruiting foreign teachers (อ่าน 514) 26 เม.ย. 62
รับสมัครครูชาวต่าวชาติ (อ่าน 483) 24 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบเเข่งขันคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 951) 04 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 717) 28 ธ.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 716) 17 ธ.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูจ้างสอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 566) 07 ธ.ค. 61
ประกาศผลการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 530) 14 พ.ย. 61
ประกาศผลการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 508) 13 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 450) 09 พ.ย. 61
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 511) 09 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 417) 08 พ.ย. 61
ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 456) 06 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 418) 06 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 381) 31 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน(ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 381) 30 ต.ค. 61
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 421) 29 ต.ค. 61
ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ พสวท. (อ่าน 412) 26 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 471) 25 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าหน้าที่ พสวท. (อ่าน 485) 17 ต.ค. 61
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 525) 12 ต.ค. 61
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน(ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 370) 12 ต.ค. 61
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พสวท.) (อ่าน 448) 11 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนปฐมนิเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1345) 09 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนปฐมนิเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1446) 09 พ.ค. 61
เผยแพร่หนังสือเรียนทีได้รับคัดเลือก ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (อ่าน 88) 02 เม.ย. 61
จัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา เพื่อการพัฒนาอาชีพของชุมชน สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม (อ่าน 1081) 07 ก.พ. 61