ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำเเหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ(งานพัสดุ) (อ่าน 185) 25 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 193) 19 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำเเหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 241) 08 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 448) 25 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 517) 16 ธ.ค. 63
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 467) 30 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 414) 26 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 399) 23 พ.ย. 63
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 657) 21 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 639) 17 ส.ค. 63
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (อ่าน 587) 05 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 632) 04 ส.ค. 63
ประกาศรับพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (อ่าน 494) 17 ก.ค. 63
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูจ้างสอนคณิตศาสตร์ (อ่าน 472) 29 มิ.ย. 63
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 494) 26 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 448) 25 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลชั่วคราว (อ่าน 461) 20 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูจ้างสอนคณิตศาสตร์ (อ่าน 539) 13 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 545) 01 มิ.ย. 63
แนวทางการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1205) 17 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (อ่าน 1344) 03 มี.ค. 63
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 639) 10 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 567) 06 ม.ค. 63
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 682) 20 ธ.ค. 62
ประกาศผลการสอบพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 563) 16 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอนสังคมศึกษา) (อ่าน 623) 11 ธ.ค. 62
ประกาศผลการสอบพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 553) 05 ธ.ค. 62
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูจ้างสอนวิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 613) 29 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานพัสดุ) (อ่าน 611) 29 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ(งานพัสดุ) (อ่าน 639) 18 พ.ย. 62
ประกาศผลการสอบพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 820) 05 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 1076) 01 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครตำแหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 1015) 21 ต.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 706) 15 ต.ค. 62
Recruiting foreign teachers (อ่าน 717) 30 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครพนะกงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 744) 30 ส.ค. 62
รับสมัครครูชาวต่าวชาติ (อ่าน 729) 30 ส.ค. 62
รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน(ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 798) 18 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลชั่วคราว (อ่าน 884) 08 พ.ค. 62
Recruiting foreign teachers (อ่าน 768) 26 เม.ย. 62