ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา(แม่บ้าน) (อ่าน 43) 15 ธ.ค. 64
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 60) 13 ธ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (อ่าน 115) 22 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (อ่าน 132) 17 พ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 105) 17 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 122) 13 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 144) 04 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (อ่าน 164) 04 พ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ครูจ้างสอน (อ่าน 223) 08 ก.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 198) 04 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูจ้าง (อ่าน 259) 02 ก.ย. 64
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล (อ่าน 170) 01 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 148) 24 ส.ค. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 127) 24 ส.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 205) 20 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 133) 20 ส.ค. 64
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม (อ่าน 0) 10 ส.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 265) 30 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 224) 28 มิ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูจ้างสอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 138) 23 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำเเหน่งครูจ้างสอน (ชาวตต่างประเทศ)) (อ่าน 157) 18 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 224) 16 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูจ้างสอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 151) 11 มิ.ย. 64
ร่วมเเข่งขันเกมออนไลน์ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (อ่าน 135) 11 มิ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 187) 01 มิ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 165) 31 พ.ค. 64
แจ้งกำหนดหารสอบสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 184) 29 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 198) 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำเเหน่งครูจ้างสอน (ชาวตต่างประเทศ) (อ่าน 157) 26 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถ) (อ่าน 199) 13 พ.ค. 64
ประกาศรับมัครอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำเเหน่งครูจ้างสอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 218) 11 พ.ค. 64
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำเเหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ(งานพัสดุ) (อ่าน 433) 25 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 392) 19 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำเเหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 496) 08 ก.พ. 64