ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (อ่าน 236) 26 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 196) 24 เม.ย. 60
ประกาศผลการพิจารณาตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 358) 22 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 422) 17 ก.พ. 60
รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่ิคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 539) 03 ก.พ. 60
ประกาศผล คะแนนสอบ Pre test (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 4602) 05 ม.ค. 60
ประกาศผล คะแนนสอบ Pre test (ห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 4268) 05 ม.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 941) 22 ธ.ค. 59
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 484) 23 พ.ย. 59
รายชื่อผู้เข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง 41-49 (อ่าน 728) 19 พ.ย. 59
รายชื่อผู้เข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง 36-40 (อ่าน 430) 19 พ.ย. 59
รายชื่อผู้เข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง 30 -35 (อ่าน 330) 19 พ.ย. 59
รายชื่อผู้เข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง21-29 (อ่าน 291) 19 พ.ย. 59
รายชื่อผู้เข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง 11-20 (อ่าน 361) 19 พ.ย. 59
รายชื่อผู้เข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง 1-10 (อ่าน 519) 19 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 300) 18 พ.ย. 59
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 296) 15 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 302) 09 พ.ย. 59
เอกสารประกอบการเรียนธรรมศึกษา (อ่าน 1016) 04 พ.ย. 59
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 350) 03 พ.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน(ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 277) 03 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างปร (อ่าน 259) 28 ต.ค. 59
การสมัครสอบคัดเลือกทุน พสวท. มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 629) 27 ก.ค. 59
link อบรมหลักสูตรสะเต็มออนไลน์ (อ่าน 572) 30 มิ.ย. 59
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 366) 15 มิ.ย. 59
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 314) 06 มิ.ย. 59
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนในโรงเรียนสะเต็มศึกษาสมทบ วันที่4-5 มิ.ย.59 ณ รร.พระปฐมวิทยาลัย (อ่าน 319) 27 พ.ค. 59
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ฯวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2559 ณ รร.พระปฐมวิทยาลัย (อ่าน 309) 27 พ.ค. 59
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 335) 26 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 500) 23 พ.ค. 59
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประกวดสารคดีในโครงการ "กบจูเนียร์" ปี 8 (อ่าน 356) 19 พ.ค. 59
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาสังคมศึกษา (อ่าน 630) 18 พ.ค. 59
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาจีน (อ่าน 721) 17 พ.ค. 59
คำอธิบายชุมนุมลดเวลาเรียน_วัสดุอุปกรณ์ (อ่าน 433) 17 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 982) 13 พ.ค. 59
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 431) 12 พ.ค. 59
ประกาศผลการพิจารณาคักเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 345) 06 พ.ค. 59
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (พสวท.) (อ่าน 387) 03 พ.ค. 59
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาสังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และภาษาจีน (อ่าน 1024) 03 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 287) 03 พ.ค. 59