ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พสวท.) (อ่าน 418) 28 เม.ย. 59
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 256) 27 เม.ย. 59
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ(พสวท.) (อ่าน 582) 13 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1520) 02 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนทั่วไป (อ่าน 2521) 02 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนม.3 เดิม (อ่าน 2057) 02 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนทั่วไป (อ่าน 4380) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนทั่วไป (ในเขต) (อ่าน 5687) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขต) (อ่าน 7750) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2559 ความสามารถพิเศษดนตรี (อ่าน 1308) 25 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2559 ความสามารถพิเศษกีฬา (อ่าน 838) 25 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2559.( ความสามารถพิเศษ) (อ่าน 1074) 25 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อม.4ประจำปีการศึกษา2559ประเภทหัองเรียนวิทยศาสตร์ (อ่าน 2060) 10 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อม.4ประจำปีการศึกษา2559ห้องเรียนพิเศษฯม.3เดิม (อ่าน 1406) 10 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2559 (อ่าน 1663) 10 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อม.1ประจำปีการศึกษา2559ประเภทหัองเรียนวิทยาศาสตร์ (อ่าน 4549) 09 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนึกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2559 (อ่าน 4481) 09 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์จากงานแนะแนว (อ่าน 701) 09 มี.ค. 59
แบบฟอร์มความภาคภูมิใจอาชีพผูัปกครอง (อ่าน 1133) 08 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์จากงานแนะแนว (อ่าน 358) 05 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน พสวท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1161) 23 ก.พ. 59
รูปกิจกรรมวันครู (อ่าน 516) 19 ม.ค. 59
ประกาศผลสอบ Pre - Test ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3075) 07 ม.ค. 59
ประกาศผลสอบ Pre - Test ม.1 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 7634) 07 ม.ค. 59
แบบสรุปกิจกรรม มหกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 943) 06 ม.ค. 59
ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ ลดเวลาเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 401) 02 ม.ค. 59
ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ ลดเวลาเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 442) 02 ม.ค. 59
ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ ลดเวลาเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2 (อ่าน 396) 02 ม.ค. 59
ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ ลดเวลาเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1 (อ่าน 527) 02 ม.ค. 59
ประชาสัมพันธ์งานแนะแนว (อ่าน 534) 03 ธ.ค. 58
ประชาสัมพันธ์จากกิจกรรมยุวกาชาด (อ่าน 338) 03 ธ.ค. 58
ประกาศผลการจับรางวัลบัตรการกุศลเพื่อพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดแต่ละห้องเรียนฯ วันที่ 29 พ.ย. 58 (อ่าน 583) 30 พ.ย. 58
ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม (อ่าน 281) 21 พ.ย. 58
ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทบุคคล (อ่าน 266) 21 พ.ย. 58
ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม (อ่าน 273) 21 พ.ย. 58
ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบุคคล (อ่าน 264) 21 พ.ย. 58
ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ประถมศึกษา ประเภททีม (อ่าน 233) 21 พ.ย. 58
ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ประถมศึกษา ประเภทบุคคล (อ่าน 284) 21 พ.ย. 58
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 2758) 15 ก.ย. 58
ตารางกำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา2559 (ห้องเรียนพิเศษ) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (อ่าน 2026) 11 ก.ย. 58