ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 615) 18 พ.ย. 59
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 586) 15 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 560) 09 พ.ย. 59
เอกสารประกอบการเรียนธรรมศึกษา (อ่าน 1311) 04 พ.ย. 59
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 626) 03 พ.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน(ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 586) 03 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างปร (อ่าน 523) 28 ต.ค. 59
การสมัครสอบคัดเลือกทุน พสวท. มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 936) 27 ก.ค. 59
link อบรมหลักสูตรสะเต็มออนไลน์ (อ่าน 871) 30 มิ.ย. 59
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 660) 15 มิ.ย. 59
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 607) 06 มิ.ย. 59
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนในโรงเรียนสะเต็มศึกษาสมทบ วันที่4-5 มิ.ย.59 ณ รร.พระปฐมวิทยาลัย (อ่าน 601) 27 พ.ค. 59
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ฯวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2559 ณ รร.พระปฐมวิทยาลัย (อ่าน 582) 27 พ.ค. 59
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 631) 26 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 778) 23 พ.ค. 59
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประกวดสารคดีในโครงการ "กบจูเนียร์" ปี 8 (อ่าน 668) 19 พ.ค. 59
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาสังคมศึกษา (อ่าน 895) 18 พ.ค. 59
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาจีน (อ่าน 983) 17 พ.ค. 59
คำอธิบายชุมนุมลดเวลาเรียน_วัสดุอุปกรณ์ (อ่าน 709) 17 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 1265) 13 พ.ค. 59
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 688) 12 พ.ค. 59
ประกาศผลการพิจารณาคักเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 616) 06 พ.ค. 59
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (พสวท.) (อ่าน 627) 03 พ.ค. 59
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาสังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และภาษาจีน (อ่าน 1301) 03 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 574) 03 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พสวท.) (อ่าน 718) 28 เม.ย. 59
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 525) 27 เม.ย. 59
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ(พสวท.) (อ่าน 894) 13 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1837) 02 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนทั่วไป (อ่าน 2801) 02 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนม.3 เดิม (อ่าน 2342) 02 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนทั่วไป (อ่าน 4649) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนทั่วไป (ในเขต) (อ่าน 6066) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขต) (อ่าน 8587) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2559 ความสามารถพิเศษดนตรี (อ่าน 1610) 25 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2559 ความสามารถพิเศษกีฬา (อ่าน 1107) 25 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2559.( ความสามารถพิเศษ) (อ่าน 1443) 25 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2559 (อ่าน 1980) 10 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อม.4ประจำปีการศึกษา2559ประเภทหัองเรียนวิทยศาสตร์ (อ่าน 2359) 10 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อม.4ประจำปีการศึกษา2559ห้องเรียนพิเศษฯม.3เดิม (อ่าน 1734) 10 มี.ค. 59