สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ธงโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ลักษณะ
เป็นธงสี่เหลี่ยงผืนผ้าสีน้ำเงิน มีรูปโล่ และปีกสองข้างอยู่กลางผืนผ้า กลางโล่มีภาพองค์พระปฐมเจดีย์สีเหลืองเปล่งรัศมี 7 แฉก และจารึกชื่อพระปฐมวิทยาลัยสีเหลือง โค้งเป็นรูปแนวใต้รูป

ความหมาย
โล่ หมายถึง เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งล้ำค่า ซึ่งได้มาจากการแสดงความดี
องค์พระ หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครปฐม และชาวนครปฐม
ปีโล่ หมายถึง การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน หมายถึง ความกล้าหาญ ความฉลาด ความอดทน
สีเหลือง หมายถึง ความประณีตสวยงาม มีมารยาท และคุณธรรม