ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางกันยารัตน์ คนหลัก
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2561,12:05  อ่าน 64 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.08 MB

โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2561,12:05   อ่าน 64 ครั้ง