ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางจันทิมา นุชฉัยยา
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,21:24  อ่าน 210 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1
รายละเอียดผลงาน
คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,21:24   อ่าน 210 ครั้ง