ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางศรัญญา โรยแสง
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,19:25  อ่าน 233 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้สื่อจากสังคมออนไลน์ สำหรับชั้นม.1
รายละเอียดผลงาน
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,19:25   อ่าน 233 ครั้ง