ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรารถนา วิริยธรรมเจริญ
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2564,20:38  อ่าน 120 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.29 KB

โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2564,20:38   อ่าน 120 ครั้ง