ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพร อุยยาหาญ
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2564,10:41  อ่าน 33 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟืสิกส์ 3 โดยใช้“Cornell Note” สมุดบันทึกช่วยจำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.76 KB

โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2564,10:41   อ่าน 33 ครั้ง