ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปณัชช์พิชชา อินขาว
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2564,09:45  อ่าน 361 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่เข้าเรียนออนไลน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย วิชาฟิสิกส์1 รหัสวิชา ว31201 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.66 KB

โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2564,09:45   อ่าน 361 ครั้ง