ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเจียมนภา ตนสาลี
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,21:17  อ่าน 6 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง หลักธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชาสังคมศึกษา 1 ด้วยวิธีการสอนแบบค้นพบ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.2 KB

โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,21:17   อ่าน 6 ครั้ง