ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางชวัลกร เกตุประเสริฐ
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,21:16  อ่าน 7 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ ด้วยวิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้ชุดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.82 KB

โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,21:16   อ่าน 7 ครั้ง