ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,13:51  อ่าน 32 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การจัดการฐานข้อมูล เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 807.53 KB

โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,13:51   อ่าน 32 ครั้ง