ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่และหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ชื่อนักเรียน : นายพณพท ใจกล้า
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2558,12:32   อ่าน 186 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่และหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ชื่อนักเรียน : นายเศรษฐพล อรุณศิริโชค
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2558,20:08   อ่าน 138 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่และหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ชื่อนักเรียน : นายกิตติทัต สุขผล
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2558,20:07   อ่าน 394 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่และหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ชื่อนักเรียน : นายวศิน เศรษฐโชดึก
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2558,20:07   อ่าน 386 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศึกปีกหมุนประลองปัญญา QUAD ROTOR รางวัลชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : นายอภิวัฒน์ ยืนยง
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2558,20:04   อ่าน 121 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศึกปีกหมุนประลองปัญญา QUAD ROTOR รางวัลชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : นายภูริชญา ธุวะชาวสวน
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2558,20:03   อ่าน 149 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศึกปีกหมุนประลองปัญญา QUAD ROTOR รางวัลชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : นายชินวัฒน์ ไชยสุริยะศักดิ์
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2558,20:02   อ่าน 147 ครั้ง