ภาพกิจกรรม
21 พฤศจิกายน 2565 ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รับการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ตามนโยบายตรวจสารเสพติดของข้าราชการ ผลการตรวจ "เป็นลบทุกท่าน"