ภาพกิจกรรม
11 - 12 กรกฏาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา กิจกรรมสาขา เคมี เรื่อง เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางเคมี
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,13:52   อ่าน 467 ครั้ง