ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
13 - 15 พฤศจิกายน 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ สำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งเเวดล้อม และโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชั้น ม.5 ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ บูรณาการ ฟิสิกส์ในสวนสนุกและสรุป
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,11:44   อ่าน 20 ครั้ง