ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
10 ตุลาคม 2563 ค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยากรจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,13:12   อ่าน 22 ครั้ง