ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
28 กันยายน 2563 ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล สมาชิกสภาวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือนวัตถกรรมเพื่อการสืบสาน รักษาและต่อยอด
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2563,13:59   อ่าน 45 ครั้ง