ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
14 กันยายน 2563 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4/2 เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยี กลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม ภาคกลางตอนล่าง "AloT School การเรียนรู้เพื่อใช้ปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน กับการควบคุม
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,14:12   อ่าน 24 ครั้ง