ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
26 มิถุนายน 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โปรแกรม google classroom
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563,14:03   อ่าน 89 ครั้ง