ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
14-16 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้น ม.3/1-3/2 เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายสะเต็มศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนบ้านบางพลับ จ.สมุทรสงคราม ค่ายที่ 2
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2563,14:42   อ่าน 58 ครั้ง