ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 ก.ค. 61การประชุมสัมมนาการจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ฯ
การประชุม การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ฯ พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม. ๙ เขต ๙ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม จำนวน ๑,๕๐๐ คน ในวันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถา และมอบพระหลวงพ่อวัดไร่ขิงแก่ผู้เข้าประชุมทุกคน ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษา จ.นครปฐม กล่าวขอบคุณประธานฯ
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,12:19   อ่าน 186 ครั้ง