ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 ก.ค. 61พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 กองลูกเสือ น.ฐ.1 (พระปฐมวิทยาลัย) ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และกองลูกเสือป่าปฐมนครร่วมเป็นมัคคุเทศก์น้อยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระราชวังสนามจันทร์ ในงาน 111 ปี รำลึกพระราชวังสนามจันทร์ ณ บริเวณพระราชวังสนามจันทร ์จังหวัดนครปฐม
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,12:10   อ่าน 241 ครั้ง