ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 มิ.ย. 61 ต้อนรับผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียน TWGHS Kwok Yat Wai College,Hongkong
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา10.00 น.
ผอ.สามารถ รอดสำราญ และคณะครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ต้อนรับผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียน TWGHS Kwok Yat Wai College,Hongkong  ณ ห้องเกียรติยศ 612
TWGHS Kwok Yat Wai College,Hong Kong ศึกษาดูงาน กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM)
College,Hong Kong เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาจีน ห้องศูนย์ภาษาจีนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
TWGHS Kwok Yat Wai College,Hong Kong ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
TWGHS Kwok Yat Wai College,Hong Kong ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,13:18   อ่าน 158 ครั้ง