ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 มิ.ย. 61มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่สอบผ่านการสอบวัดระดับ ภาษาฝรั่งเศส ตามกรอบมาตรฐานย
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 
ดร.สามารถ รอดสำราญ ผอ.รร.พระปฐมวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่สอบผ่านการสอบวัดระดับ ภาษาฝรั่งเศส ตามกรอบมาตรฐานยุโรป(DELF A1) ณ เวทีหน้าเสาธง รร.พระปฐมวิทยาลัย
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 
ดร.สามารถ รอดสำราญ ผอ.รร.พระปฐมวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยพิเศษ จากการแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ  ณ เวทีหน้าเสาธง รร.พระปฐมวิทยาลัย
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 
ดร.สามารถ รอดสำราญ ผอ.รร.พระปฐมวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาให้กับ นายภูธเนศ แดงยั่งยืน นักเรียนชั้นม.6/6 ที่มีความกตัญญูกตเวที ต่อมารดา  ณ เวทีหน้าเสาธง รร.พระปฐมวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,12:55   อ่าน 115 ครั้ง