ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
20 มิ.ย.61 รับเสด็จและจัดนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ
20  มิถุนายน 2561
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเข้าร่วม
รับเสด็จและจัดนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์
เทิดพระเกียรติ    
พระเจ้าวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าโสมสวลี  
พระวรราชาทินัดดามาตุ ครี้งที่  9
ณ  หอประชุมสมบูรณ์เสาวรัตน์ - นิ่มละออ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,12:40   อ่าน 106 ครั้ง