ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 มิ.ย. 61 ลงนามบันทึก (MOU) ระหว่างคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา9.30 น. ดร. สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิทยาการและการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ ณ วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,09:46   อ่าน 203 ครั้ง