ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 มิ.ย. 61 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่ Thailand 4.0 กลุ่ม2
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่ Thailand 4.0 : จาก PLC มุ่งสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน กลุ่มที่ 2 โดยดร.สามารถ รอดสำราญ ผอ.รร.พระปฐมวิทยาลัย เป็นประธานและบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องเกียรติยศ 612 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,09:43   อ่าน 157 ครั้ง