ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 ก.พ. 61นิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00น.
พิธีเปิดการนำเสนอผลงานนักเรียน รายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) และนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  โดยนางสุนันทา วิจารณ์กุล รองผอ.รร.พระปฐมวิทยาลัยเป็นประธาน ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,09:12   อ่าน 268 ครั้ง