ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 ม.ต. 61 ศิษย์เก่าพป. รุ่น60 (พป.13) มอบทุนการศึกษาส่งเสริมนักเรียนดีเด่น ด้านโครงงานสะเต็
วันที่ 15 มกราคม 2561 ศิษย์เก่าโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รุ่น60 (พป.13) นำโดยว่าที่ร้อยตรีปิยะ ทรัพย์สมบรูณ์ ประธานศิษย์เก่าพป.รุ่น60 (พป.13) มอบทุนการศึกษาส่งเสริมนักเรียนดีเด่น  ด้านโครงงานสะเต็มศึกษา จำนวน 7 ทุนๆละ 5,000 บาท ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เพื่อ สนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีดร. สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กล่าวขอบคุณ ศิษย์เก่าพป. รุ่น60 (พป.13)
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,10:01   อ่าน 168 ครั้ง