ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 ม.ค. 61เวลา 9.00 น.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
วันที่ 11 ม.ค. 61เวลา 9.00 น.เวลา 13.00 น.
ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารวานิช ไชยวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และ เวลา 14.00 น. ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่ห้องวิสาสะเพื่อรับทราบผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และ รับทราบพฤติกรรมและความประพฤติของนักเรียน
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2561,16:15   อ่าน 421 ครั้ง