ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 ม.ค. 61 เวลา 13.00 น.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.
ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารวานิช ไชยวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และ เวลา 14.00 น. ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่ห้องวิสาสะเพื่อรับทราบผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และ รับทราบพฤติกรรมและความประพฤติของนักเรียน
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2561,14:41   อ่าน 396 ครั้ง