ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 ธ.ค. 60 การอบรม"ครูมืออาชีพสู่ Thailand 4.0" แก่ครูผู้ชวยและครู ค.ศ.1 จำนวน 69 คน
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
พิธีเปิดการอบรม"ครูมืออาชีพสู่ Thailand 4.0" โดย ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เรื่องการเรียนรู้งานกลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่มบริหารงานตามโครงสร้างกระจายอำนาจ และ ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม บรรยายเรื่อง "ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0" แก่ครูผู้ชวยและครู ค.ศ.1 จำนวน 69 คน ณ อาคารวานิช ไชยวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2560,10:08   อ่าน 512 ครั้ง