ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 ต.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการ PLC
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional learning Community) โดย ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เป็นประธานและบรรยายพิเศษแก่คณะครูผู้สอนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ณ อาคารวานิช ไชยวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2560,08:35   อ่าน 191 ครั้ง