ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 ต.ค. 60 การแข่งขันกีฬา แห่งความรัก ความสุข ปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี มีสันติสุข (กีฬาโรงเรี
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง(พระอารามหลวง) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธี โดยมี ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย จ.นฐ. กล่าวรายงาน การแข่งขันกีฬา แห่งความรัก ความสุข ปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี มีสันติสุข (กีฬาโรงเรียนรักษาศิล 5) กีฬาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.นครปฐม 29 โรงเรียน จำนวน 2,059 คน ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2560,10:01   อ่าน 263 ครั้ง