ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 ต.ค. 60 กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันทึ่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ท่านบำรุง เสียงเพราะดี 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ สาขาวิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนพระปฐมวิทนาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเกียรติยศ (๖๑๒) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดยผู้อำนวยการสามารถ รอดสำราญ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานศูนย์ฯ กล่าวรายงาน
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2560,09:33   อ่าน 200 ครั้ง