ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 ก.ย. 60 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เข้ารับการประเมิน OBECQA
วันที่ 8 กันยายน 2560 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA นำโดย ผอ.ไชยวัฒน์  ใจภักดี และคณะ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,12:16   อ่าน 168 ครั้ง