ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 ก.ย. 60 เปิดกิจกรรม English We Like 2017
วันที่ 6 กันยายน 2560
นายธเนศ สีหะบุตร ผู้อำนวยการสถานพินิจเด็กและเยาวชน จ.นครปฐมให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม English We Like 2017 ว่าที่ ร.ต.สุชาติ มณีวุฒิวรสกุล รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กล่าวรายงานและกล่าวขอบคุณ บริษัท MEGANO จำกัด ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ณ อาคารวานิช ไชยวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,11:35   อ่าน 1096 ครั้ง