ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 ส.ค. 60นักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับรางดังนี้ 
1. การแข่งขันออกแบบหน้าจอสำหรับแอพพลิเคชั่น บน smart phone/tablet ทีมที่1 นายชัชวาล เมืองใหม่ และนางสาวพิมพ์นิภา สระทองบุญ ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 1000 บาท ทีมที่2 นางสาวอนัญญา สมบูรณ์ทวี และนายคณนาถ เสียงเสนาะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่1 พร้อมเงินรางวัล 800 บาท 
2. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นายชวิน ตรีสุกล และนายธนวัฒน์ ยุวรรณศิริ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่3 
3.การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วยโปรแกรม FlipAlbum นางสาวฐิติวรดา ทองสิมา และนางสาวลักษมี กอจิตตวนิจ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2560,14:11   อ่าน 262 ครั้ง