ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 ส.ค. 60 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้วันอาเซียน ณ บริเวณอาคาร 3 โรงเร
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้วันอาเซียน ณ บริเวณอาคาร 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  นอกจากนี้ได้มีนักเรียนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนกล่าวคำทักทายด้วยภาษาประจำชาติ บริเวณหน้าประตูโรงเรียน
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2560,14:23   อ่าน 263 ครั้ง