ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 4 ก.ค.60 พิธีมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 พิธีมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบจาก นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ณ เวทีหน้าเสาธงโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2560,16:39   อ่าน 253 ครั้ง