ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 1ก.ค.60เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบสู่สากล“ ณ ม.ศิลปากร
ประชุมเชิงวิชาการเรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบสู่สากล :หลักสูตร การสอน และการนิเทศ เพื่อการพัฒนาห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ยุค๔.๐" ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2560,19:36   อ่าน 257 ครั้ง