ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM
วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา โดย ผอ.ดร.สามารถ รอดสำราญ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2560,19:23   อ่าน 276 ครั้ง