ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 -11 มิ.ย. 60 นร.ชมรมจิตอาสายุวกาชาดชั้น ม.5,ม.6 เข้ารับการอบรมนักเรียนแกนนำจิตอาสาฯ
วันที่  9 -11 มิถุนายน  2560 นักเรียนชมรมจิตอาสายุวกาชาด ระดับชั้น ม.5 และ ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเข้ารับการอบรมนักเรียนแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์  ณ  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,13:27   อ่าน 295 ครั้ง