ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นักเรียนพร้อมคณะครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ร่วมพิธีไหว้ครูปี๒๕๖๐
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จำนวน ๔,๒๐๐ คน พร้อมคณะครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ณ เวทีหน้าเสาธง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2560,12:59   อ่าน 148 ครั้ง