ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้กระบวนการพี่เลี้ยง Coaching and Men

วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้กระบวนการพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring รุ่นที่ ๔  ครั้งที่ ๒ "ครูยุคใหม่ Thailand ๔.0 มุ่งสู่PLC" โดย ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ณ ห้องเกียรติยศ (๖๑๒) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม

โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2560,14:19   อ่าน 323 ครั้ง