ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ภาพกิจกรรม
วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ โรงเรียนคุณธรรม
วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการคณะครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดย นายนพพร สุวรรณรุจิ ที่ปรึกษาศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ ณ อาคารวานิช ไชยวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2560,14:16   อ่าน 75 ครั้ง