ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ ประจำเดือน ของนักเรียนชั้นม.ปีที่ ๑ - ๖

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ ประจำเดือน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๖ 

โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2560,14:13   อ่าน 69 ครั้ง